ჯაგანი – (ქართლი) ბაწარზე ან წნელზე ასხმული ყურძნის მტევნები ან სხვა ხილი
ჯაგი –(კახურ–ქიზიყური) ბუჩქი, ჯაგნარი – ხშირი ბუჩქები
ჯალაბი – ოჯახი
ჯამფილა – თიხის დიდი ჯამი
ჯღანი – (ხევსურ) ქალამანი, რომლის ძირი თასმითაა გამოწნული

Комментариев нет:

Отправить комментарий